Copyright 2018 - Net Easycenter dot Com
%PM, %19 %643 %2016 %21:%06

Hướng dẫn cài đặt wifi Igate

1. Nên kết nối modem với máy tính bằng cáp LAN, nếu dùng thiết bị di động cũng được : mở trình duyệt nhập địa chỉ 192.168.1.1, nhập username và password : admin để đăng nhập vào modem.

2. Chọn mục Wireless -> SSID : đặt tên wifi -> save/apply (nếu kết nối bằng cáp LAN thì 2s sẽ hiện lại trang cấu hình, nếu dùng thiết bị di động ta cần kết nối lại tên wifi vừa mới đặt).

3. Đặt password cho wifi : chọn mục Wireless -> Security, như hình bên dưới, đặt password tại mục WPA/WAPI passphrare, sau khi đặt xong cần kiểm tra lại xem chúng ta đặt đúng hay không chúng ta nhấn vào mục Click here to display sẽ hiện ra 1 trang thể hiện password mà chúng ta vừa nhập, nếu đúng thì save/apply. Chúng ta kết nối lại wifi và nhập password đã đặt.

Như vậy chúng ta vừa xong phần cài đặt Wifr cho modem Igate. Chúc các Bạn thành công.

Đăng tại Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt modem Igate GW040 của VNPT.


 

- Đèn PWR sẽ sáng nguồn đã được cấp, đèn PON sáng tín hiệu quang đã có, đèn LAN sáng máy tính đã kết nối với modem.

- Sau khi máy tính đã kết nối với modem, máy tính đã được modem cấp phát IP.

- Mở trình duyệt web trên máy tính nhập vào địa chỉ 192.168.1.1 :

o   Nhập Username : admin

o   Nhập Passwod : admin

o   Nhấn login để đăng nhập vào thiết bị

- Cấu hình dịch vụ internet :

o   Chọn mục Management -> SLID Config để nhập giá trị port (do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp) -> nhấn Apply/Save

o Chọn mục Network Settings -> chọn Add -> chọn như sau

§  Select WAN service type: chọn PPP over Ethernet (PPPoE)

§  Enter 802.1P Priority [0-7]: nhập vào 0

§  Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]: nhập vào XXX (thông số Vlan sẽ thay đổi tùy theo trạm cung cấp)

§  PPP Username: (BBBG của nhà cung cấp bàn giao)

§  PPP Password: (BBBG của nhà cung cấp bàn giao)

§  Nhấn Apply/Save để lưu lại cấu

- Kiểm tra kết nối internet : nếu phần Device Info có cấp Default Gateway và DNS thì đã kết nối internet thành công

Chúc các Bạn thành công.

Đăng tại Hướng dẫn